ED Play your education

Click here to edit subtitle

ED el.labora projectes Educatius sempre en constant reciclatge, tot intentant estar a l’altura del que la societat del moment demana. Oferint així activitats que puguin donar als infants aquells recursos que necessiten per a desenvolupar-se com a persones sanes i competents en la societat en la que hauràn de viure en un futur inmediat.Entenem que el Joc, el riure, l’experiència directa, la Manipulació, la vivenciació, la Relació amb els companys i la Motivació són Autopistes directes al Coneixement per part dels nens. Alhora que pretenem treballar amb el nen en la seva Globalitat : La seva ment (emocions, coneixements), el seu cos ( habilitats motrius i psicomotrius), i les seves relacions amb el món que els envolta i les persones que el rodegen, a més de la relació entre aquests tres aspectes.

A més d’oferir Experiències Directament a l’Infant, Creiem Fermament en el Poder que la Comunitat Educativa (Familia, Educadors, Escola i Entitats) té sobre el Desenvolupament d’aquest.


És per això que Oferim tota una sèrie de Recursos (Xerrades a families i AMPES, Formació per a Educadors/es i El.laboració de Projectes Psico- Educatius), per a que aquesta Comunitat pugui ésser un pilar bàsic en l’Educació de l’Infant.